Raja Yoga

Raja Yoga volgt de Yogasutras van Patanjali op weg naar vereniging.
Hierbij worden acht stappen onderscheiden:

  • Yama – Omgaan met jezelf.
  • Niyama – Omgaan met anderen
  • Asana – Houding
  • Pranayama – Reguleren van Prana.
  • Pratyahara – Terugtrekken van zintuigen.
  • Dharana – Concentratie.
  • Dhyana – Meditatie
  • Samadhi – Vereniging

De uiteindelijke ervaring is het aldoordringende bewustzijn, dat alles met elkaar verbindt. Tijdens de bijeenkomst van de studiegroep wordt steeds een ander onderwerp toegelicht en door middel van meditatie ervaren.

De basis voor Raja Yoga is Sivananda Yoga van de Divine Life Society in Rishikesh, India. Voor meer informatie over Sivananda Yoga kunt u terecht bij:

Studiegroep Raja Yoga/Integrale Yoga
We bestuderen de Ik ben Zijn van Sri Nisargadatta  en Het Avontuur van Bewustzijn van Satprem. Ook wordt er een meditatie gedaan om het gelezene te ervaren. Twee keer in de maand op woensdag om 19.30 uur.
Wanneer je deel wilt nemen, stuur dan even een e-mail naar chris.duindam@live.nl.

Yoga Zoetermeer

Leave a Reply

Your email address will not be published.