Innerlijk Gewaarzijn

De aandacht ligt over het algemeen buiten ons. De omgeving vraagt om alle aandacht. De bedoeling van yoga is om beheersing over de innerlijke mentale en emotionele processen te krijgen. Het is hiervoor nodig om met de aandacht naar binnen te gaan en te kijken wat er gebeurt, als het ware het licht aan te doen. In het begin is hiervoor een stille aandacht nodig, maar naderhand wordt het een proces dat de hele dag doorgaat. De aandacht blijft gedurende de dagelijks bezigheden. Het begin is om de aandacht te richten op de ademhaling, maar niet zodanig dat deze beinvloed wordt. Later ook op het aanvoelen van het lichaam. De gedachten, emoties, gevoelens en gewaarwordingen komen en gaan. Het wordt een spel om deze waar te nemen en er alleen vrijwillig op in te gaan. Op deze manier ontstaat zelfbeheersing en bepalen zij niet wat er gaat gebeuren, niet eenvoudig, maar wel leuk om te doen.

About Chris Duindam

Ik geef nu 12 jaar yogales in kleine groepen. Mijn opleiding heb ik gevolgd bij Hans Wesseling, die een leeerling van Saswitha was. Hij is nog steeds mijn voorbeeld.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.